آنچه باید در مورد دوره‌های رویش دندان بدانید

آیا کودک شما در 6 ماهگی بیش از حد گریه می‌کند و بی‌قرار می‌خوابد ممکن است تا پنج ماه پس از تولد نوزادتان با چالش‌های بزرگی روبرو شوید. زیرا، کودک شما از 6 ماهگی شروع به رویش دندان می‌کند. اگرچه رویش دندان منبع بی‌قراری است، اما نشان دهنده رشد کودک شما نیز هست. در ادامه این مطلب به بررسی بیشتر دوره‌های رویش دندان می‌پردازیم.

مرحله رویش دندان چقدر طول می‌کشد؟

دندان‌های شیری از شش تا هشت ماهگی کودک شما شروع به رویش می‌کنند. رویش دندان زمانی که کودک 2.5 تا 3 ساله است، پس از رویش 20 دندان (10 دندان در فک پایین و 10 دندان در فک بالا) متوقف می‌شود. احساس درد در کودک شما با دندان گیرهایی که در مرحله رویش دندان در یخچال سفت می‌شوند برطرف می‌شود.

جدول زمانی رویش دندان چطور؟

جدول زمانی رویش و از دست دادن دندان‌های شیری به شرح زیر است:

دوره‌های رویش دندان

دندان های فک پایین

ثنایای اولیه: در 6 تا 10 ماهگی رشد می‌کنند و در 6 تا 7 سالگی می‌افتد.
دندان ثنایای دوم: در 10 تا 16 ماهگی رشد می‌کنند و در 7 تا 8 سالگی می‌افتد.
نیش اولیه: در 17 تا 23 ماهگی رشد می‌کند و در 9 تا 12 سالگی می‌افتد.
مولر اول: در 14 تا 18 ماهگی رشد می‌کند و در 9 تا 11 سالگی می‌افتد.
مولر دوم: در 23 تا 31 ماهگی فوران می‌کند و در 10 تا 12 سالگی می‌افتد.

دندان‌های فک بالا

ثنایای اولیه اولیه: در 8 تا 12 ماهگی رشد می‌کنند و در 6 تا 7 سالگی می افتد.
دندان ثنایای دوم: در 9 تا 13 ماهگی رشد می‌کنند و در 7 تا 8 سالگی می‌افتد.
نیش اولیه: در 16 تا 22 ماهگی رشد می‌کنند و در 0 تا 12 سالگی می‌افتد.
مولر اول شیری: در 13 تا 19 رشد می‌کنند می کند و در 9 تا 11 سالگی می‌افتد.
مولر دوم شیری: در 25 تا 33 رشد می‌کنند می‌کند و در 10 تا 12 سالگی می‌افتد.

دندان‌های شیری در کودکی شروع به رویش می‌کنند. نقش بسیار مهمی هم در سلامت دندان و هم در سلامت کلی دارند. کودکان از سن 6 سالگی وارد مرحله دندانی مختلط می‌شوند. دندان مولر اول در 6 سالگی و سپس دندان‌های ثنایا در 7 تا 8 سالگی، دندان‌های آسیاب اول و دندان نیش در 9 تا 11 سالگی و دندان مولر دوم در 12 سالگی بیرون می‌زند. مرحله رویش دندان با افتادن دندان‌ها در 12 سالگی به پایان می‌رسد. دندان‌های شیری در برابر پوسیدگی آسیب پذیرتر هستند و بنابراین ممکن است در مرحله رویش دندان متوجه پوسیدگی در دهان کودک خود شوید.