فرزندان ما در روستاهای آبادان

گروه درمانی نیکان در راستای مسئولیت اجتماعی خود با همکاری مجتمع فرهنگی خیریه امام علی ابن ابی‌طالب(ع) در روستاهای آبادان از استان خوزستان سرپرستی 150 کودک یتیم را تاکنون بر عهده گرفته و پیگیر رفع مشکلات مادی و درمانی آن‌ها می‌باشد، در همین راستا ماهیانه مبلغی را به عنوان کمک هزینه به حساب کودکان یتیم واریز می‌کند.

همچنین اهدای بسته‌های ارزاق عمومی در برنامه فصلی ما قرار دارد.
اهدای 100 کوله پشتی مهربانی به 100 دانش‌آموز تحت پوشش نیز در اواسط شهریور 1399 انجام شد.