فرزندان ما در روستاهای شادگان

فرزندان ما در روستاهای شادگان

گروه درمانی نیکان در راستای مسئولیت اجتماعی خود با همکاری مجتمع فرهنگی خیریه حبیب ابن مظاهر اسدی در روستاهای شادگان از استان خوزستان سرپرستی 100 کودک یتیم را تاکنون بر عهده گرفته است و پیگیر رفع مشکلات مادی و درمانی آن‌ها می‌باشد، در همین راستا ماهیانه مبلغی را به عنوان کمک هزینه به حساب کودکان یتیم واریز می‌کند.

• اهدای 100 لوازم التحریر دانایی به 100 دانش آموز تحت پوشش نیز در اواسط شهریور 1399 انجام شد.