اخبار

استاد ناصر سیم فروش ارولوژیست برتر دنیا شد

استاد ناصر سیم فروش ارولوژیست برتر دنیا شد

دکتر ناصر سیم فروش، جایزه ارولوژیست برتر انجمن جهانی اورولوژی(SIU Distinguished Career Award) را دریافت کرد. بر اساس این گزارش دکتر ناصر سیم فروش استاد دانشگاه  این جایزه را با حضور بیش از پنج هزار…